Creatief fouten maken

Creativiteit speelt een belangrijke rol bij het komen tot waardevolle inzichten. Je moet oplossingen kunnen zoeken zonder bang te hoeven zijn fouten te maken. Een cultuur waarin fouten afgestraft worden belemmert het creatieve proces, in de wiskunde club vinden we het daarom geen enkel punt om fouten te maken. Sir Ken Robinson zegt er het volgende over:

De allereerste bijeenkomst van de wiskunde club was gewijd aan het bedenken van manieren om de creativiteit te stimuleren. Een van de ideeën was om opzettelijk fouten in een bewijs te introduceren en te bekijken wat daaruit zou volgen. Daarnaast werd er geprobeerd om verschillende identiteiten zoals

 

te bewijzen door middel van een verhaal over knikkers en mensen die wel of geen biertje kregen, en was er een wedstrijd wie het meest absurde verhaal kon bedenken dat nog enigzins overtuigde.

Creativiteit wordt vaak omschreven als het vermogen om tot nieuwe én bruikbare ideeën te komen. Wat na de wedstrijd wel duidelijk was, is dat dit samengaan van bruikbaarheid en orginaliteit niet vanzelf spreekt, over het algemeen nam de overtuigingskracht drastisch af naarmate de absurditeit groter werd. Ondertussen blijven we in onze pogingen vat te krijgen op creativiteit fouten maken, en hopen we dat het nieuwe én bruikbare fouten blijken te zijn.