Diploma innen, ga maar pinnen

De universiteit van Amsterdam wil studenten laten bijbetalen voor extra gevolgde vakken. Dit staat lijnrecht tegenover het gedachtengoed van de wiskundeclub, wij zullen dan ook voltallig aanwezig zijn op de manifestatie tegen dit plan!

Vanaf 2010 zul je als student moeten gaan betalen voor al je extra vakken. Het gaat hier om:

  • Losse extra vakken
  • Honoursprogramma
  • Extra studie
  • Extra minor
  • Schakelprogramma

Hoewel minister Plasterk verklaard heeft dat dit niet mag en kan, heeft de UvA haar plannen toch niet van tafel gehaald en zoekt zij nog steeds naar mogelijkheden om de plannen tóch in te voeren.

Platform BEST

De Centrale Studentenraad, de ASVA studentenunie, studentenpartijen, studieverenigingen, politieke jongerenorganisaties en studentenverenigingen in Amsterdam vinden de plannen van het CvB een aanval op de intellectuele ontplooiing van de student en daarmee onaanvaardbaar. Om die reden hebben wij ons verenigd in een platform: Behoud Extra STudiepunten (BEST).