Patiënten in getallen: echte wiskunde in het ziekenhuis

Datum en tijd: 
Wed, 04-03-2009 11:00

Prof. dr. ir. Natasha Maurits
Neurologie/Klinische Neurofysiologie
Universitair Medisch Centrum Groningen

Wat is nu echte wiskunde? Is dat zuivere wiskunde of toegepaste wiskunde, of misschien wel allebei? Na simulaties van luchtstromen rond vliegtuigvleugels en modellen van polymeermengsels, houd ik mij zelf nu al enige jaren bezig met de toepassing van wiskunde op klinische problemen zoals die zich voordoen op een neurologische afdeling van een academisch ziekenhuis. Ik zal wat laten zien van mijn werk aan de hand van een paar concrete voorbeelden: echografie bij spierziekten, pre-operatieve functielokalisatie bij hersentumoren en differentiaal diagnostiek van tremoren. Hiermee zal ik laten zien wat de echte praktijkvragen kunnen zijn, hoe deze opgelost kunnen worden en waarom dat echte wiskunde betreft. Maar wiskunde in de praktijk vergt meer van een wiskundige dan een gedegen basiskennis en de vaardigheid om de toepassingsmogelijkheden van nieuwe basale ontwikkelingen te zien. Ik zal laten zien dat ook communicatie met niet-wiskundigen, technisch inzicht en computervaardigheid een belangrijke rol spelen.

De presentatie vindt plaats van 11:00 tot 13:00 in de faculteitskamer van het gebouw Euclides van de UvA (Plantage Muidergracht 24, zaal P 3.27).

Comments

Helaas wel. Misschien niet

Helaas wel. Misschien niet als ik het eerder geweten had...

Maar veel plezier voor alle mensen die er wel naar toe gaan!

Hoe laat? Het UMCG is best

Hoe laat?

Het UMCG is best groot volgens mij, dus waar precies?

Tijd en plaats

Prof. Maurits komt van het UMCG, maar de presentatie is in Amsterdam. De preciese tijd en plaats staat nu ook in de aankondiging. Ik hoop dat dit je niet weerhoudt om te komen :-)