Game Theory

Datum en tijd: 
Wed, 13-02-2008 11:00

Wicher geeft een korte inleiding over de speltheorie, een vorm van toegepaste wiskunde die onder andere veel wordt toegepast in de economie en biologie. Aan bod komt het Nash-evenwicht in pure en gemengde strategieën en worden enkele veel gebruikte spellen gedemonstreerd, waaronder het Prisoner's dilemma, "Battle of the Sexes" en "Matching Pennies".

Tevens zijn onder andere de onderstaande huiswerkopgaven opgegeven, met de volgende voetnoten:
Een "Bayesian game" is een spel met imperfecte informatie waarbij de verwachte utility/payoff normaliter met "Bernoulli payoff" wordt aangeduid. De formele modellering van het derde probleem heb ik reeds gegeven in de bijlage (op de daadwerkelijke payoff matrices na).
Tevens nog een laatste maal de formele definitie van een Nash equilibrium: A Nash equilibrium is an action profile A* with the property that no player i can do better by choosing an action different from Ai*, given that every other player j adheres to Aj*.