A = B

Datum en tijd: 
Wed, 23-04-2008 11:00

Fokko zal op 23 april iets komen vertellen over het boek A=B van Petkovsek, Wilf en Zeilberger (te downloaden vanaf http://www.math.upenn.edu/~wilf/AeqB.html)

Fokko zelf: "een van de mooie dingen van dit onderwerp vind ik dat met bijna volstrekt elementaire methoden, iets heel lastigs wordt bewezen (namelijk dat sommige sommen niet vereenvoudigbaar zijn). Wel is het goed om iets te weten van polynomen (en vooral ook dat je daar ook over ggd kan spreken, en dat het eigenlijk net rekent als Z (= verzameling gehele getallen)). Dat is volgens mij in principe 2e jaars stof, en dat staat helaas niet in A=B. Kijk daarom ook even naar Voorbeeld 1.7 ( en dan misschien ook naar Definitie 1.1, maar die is heel "intuitief"), en Stelling 4.1 en Voorbeeld 4.2 uit de Syllabus Algebra 2 (te vinden op de website van Ben Moonen)."