Left as exercise

Wie heeft zich op een gegeven moment niet afgevraagd waarom de schrijvers van wiskunde boeken/syllabi sommige bewijzen in de tekst "overlaten aan de lezer"? De maker van deze webcomic abstrusegoose.com heeft een wel heel origineel antwoord: