Zitten op "Anderhalf wortel twee"

Ja, zitten op anderhalf wortel twee: het kan tegenwoordig echt! Behalve een getal is het namelijk ook een zitbank, gebaseerd op wiskundige fractals. Ronnie van Kempen heeft de bank ontworpen als afstudeerproject voor zijn studie ‘Industrieel Ontwerpen’ aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zijn website schrijft Van Kempen: ‘Kinderen zijn een product van hun vader en moeder en die weer van hun vader en moeder. De invloeden van verschillende generaties genen zijn in meerdere of mindere mate terug te vinden in ieder mens. De generaties zijn in feite iteraties van een productieproces dat al een eeuwigheid aan de gang is en oneindig lang door kan gaan.’ Op die manier legt hij dus een verband tussen fractals en verschillende generaties. Bovendien is Van Kempen van mening dat ook kinderen fractalgedrag vertonen: zij zijn immers weer ouder van hun knuffel. Knuffels, op hun beurt, kunnen weer ouder zijn van een babyknuffel.

Het ontwerp voor de bank zelf is ook ontstaan uit fractals. De basis vormt een rechthoek met lengtebreedte-verhouding 3:1. Vervolgens wordt de rechthoek 45 graden gedraaid en verkleind, zodat de langste zijde precies diagonaal in het linker 1 bij 1 blok in de basisrechthoek past. Dit proces kan herhaald worden en op die manier ontstaat de bank. De verhouding tussen elke kleine en voorgaande grotere rechthoek is 1: 3/2 wortel 2, oftewel bij elke stap wordt de rechthoek anderhalf wortel twee keer kleiner. Vandaar de naam! Meer details over dit iteratieproces kun je vinden op de site van Van Kempen.
 
De grote vraag blijft natuurlijk of je lekker zit op zo’n wiskundige bank.