Mijn Spelen is Leren

Datum en tijd: 
Wed, 22-04-2009 11:00 - 13:00
Plaats: 
Faculteitskamer (P 3.27), Gebouw Euclides

De titel van de voordracht van onze gastspreker Peter van Emde Boas is ontleend aan het adagium van het Montessori onderwijs dat de spreker heeft mogen genieten in de periode 1948-1962. Waar het op de kleuterschool ging over het verwerven van wiskundig inzicht door het spelen met speciaal daartoe ontwikkelde blokken, gaat het in de hedendaagse wereld nu veelal om spelen in virtuele werelden die wij via de computer mogen betreden.

Van Emde Boas: Ik wil aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe in de afgelopen jaren elementen uit de wereld van computer- en andere hedendaagse spelletjes zijn doorgedrongen tot het reguliere onderwijs dat ik heb verzorgd in de Theoretische Informatica (waaronder inbegrepen de Speltheorie). Prepare for Battle!