Projectenfestival

Datum en tijd: 
Thu, 25-06-2009 13:00 - 17:00
Plaats: 
Zaal C 1.110 en C 0.110, Science park 904

Het projectenfestival vormt de feestelijke afsluiting van het studiejaar wiskunde bij de UvA. In mini-presentaties van 6 minuten vertonen bachelorstudenten hun projectwerk van het afgelopen semester.

De presentaties gaan over het vak geschiedenis van de wiskunde (door eerste- en tweedejaars); alle tweedejaars presenteren hun project wiskunde 2 en de derdejaars gaan het hebben over hun afstudeerwerk: het bachelorproject.

Familie, vrienden en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Borrel na afloop.